Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

NABÍDKA STÁŽE v Českém centru Bukurešť

České centrum v Bukurešti hledá stážistu/ku se zájmem o propagaci české kultury v Rumunsku se zkušeností v oblasti nových médiích (PR, žurnalistika, sociální sítě). Termíny stáže: září/říjen 2017 – leden/únor 2018.

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve světě. Působí jako síť prostřednictvím 22 českých center v zahraničí na třech kontinentech. Jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro prezentaci země. České centrum v Bukurešti bylo založeno jako "Dům české a slovenské kultury" v roce 1971 a to mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky. Náplň Domu, po roce 1993 jako Správa českých center, byla především činnost v oblasti literatury, divadla, filmu, hudby, výtvarného umění, vědy, školství a osvěty. Obecně platí, že činností Českého centra je PR ČR v zahraničí a vytváření mezinárodního dialogu, což je přibližování ČR k jednotlivému teritoriu a naopak. Jednotlivé centra se proto maximálně snaží identifikovat takové potenciály, které přinesou oběma stranám, kromě kvalitního uměleckého výkonu, měřitelné parametry jako je vhodnost dané prezentace v teritoriu, výrazná finanční spoluúčast více institucí, sponzorství ze soukromé sféry, propojení akce na ekonomickou diplomacii, ale i seriózní plánování akce a její významný mediální dopad.

České centrum v Bukurešti je specifické tím, že v rámci všech center je na sociálních sítích nejprogresivnější. Propagace a obraz ČR je šířen především digitálně. https://www.facebook.com/CentrulCeh téměř aktivních 13.000 sledovatelů; https://www.instagram.com/centrulceh více jak 600 sledujících.

INFORMACE K PODOBĚ STÁŽE

Náplň stáže:

● kompletní PR komunikace, tiskové zprávy, intreview do médií,

● inovativní a kreativní přístup, např. tvorba nebo zprostředkování uměleckých akcí v digitálním prostředí,

● výzkum, dokumentace a publikace obsahu pro instagram ČC Bukurešť (socialistické umění ve veřejném prostoru),

● dokumentace, účast na akcích pořádaných ČC (výstavy, filmové projekce, diskuze, koncerty) a následná prezentace akce v médiích.

● kompletní PR komunikace, tiskové zprávy, interview do médií. 

 

Požadavky:

● praktická zkušenost v oblasti médií,

● obecná znalost dějin umění,

● výborná znalost českého a anglického jazyka,

● pokročilá znalost práce na počítači a mobilních aplikací,

● samostatnost, organizovanost, trpělivost a pečlivost.

 

Stážistům nabízíme:

● vlastní byt 2+1 v centru Bukurešti; výhled na katedrálu,

● získání pracovních zkušenosti z oblasti ekonomické, veřejné a kulturní diplomacie,

● vytvoření nových kontaktů

 

V případě zájmu prosím zašlete do 31. 7. 2017 svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a vyplněný dotazník k žádosti o umožnění stáže na ČCZ (dostupný na stránkách Českých center, v sekci Kariéra – Stáže) na e-mail ccbucuresti@czech.cz.

Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme hlavně studentům s nárokem na grant (např. Erasmus).