Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Hlavní linkou samostané výstavy Ovidia Antona jsou práce, které se zaměřují na zdůraznění několika významných a současných fenoménů, jež se v našem životním prostoru staly jakousi samozřejmostí. Neboť se vzrůstající dynamikou, ale i určitou komplikovaností našeho života, je čím dál problematičtější rozeznávat původní kulturní, sociální a politické jevy, které posléze splývají se současnou realitou. Antonovy práce akcentují především reálné situace, které jsou přetočeny nebo mírně posunuty do roviny, v níž je možné vnímat další důležité významy.

Ústřední prací výstavy je  filmová esej Smells like paradise, (2016), která byla vytvořena ve spolupráci s antropologem Alexandrem Bălăşescu. V centru zájmu filmu jsou dva pejsci, kteří se dostali překotně ze svých původních domovů do nových zemích a díky nim objevujeme rozdílné kulturní kódy Rakouska a Rumunska. Jedná se zde o dvě zásadní a rozdílné veličiny; stát, který je tvarován historií, kulturou, politikou a na druhé straně ekonomickým vývojem. Současně je ve filmu nastaven další významný pohled na vztah člověka ke svému okolí - skrze vztah člověka/domácí zvíře jsme schopni pochopit další významy, a také je s větší jemností rozlišit.

Další Ovidiovou performancí je Exchanging Lemons in Lefkosia and Lefkoşa (2015, 7 min), kde hlavní pointou je dotaz na kvalitu citrónů pocházejících ze dvou států s rozdílnými politickými systémy (Are lemons really any better on the other side?). Lefkoşa název města Nikósie z perspektivy samozvané Severokyperské turecké republiky a Lefkosia řecký název Nikosie takzvané Kyperské republiky, která má de iure svrchovanost nad celým ostrovem s výjimkou vojenských základen Akrotíri a Dekéleia patřících Spojenému království, které mimochodem stojí za podnícením nacionálních problémů, jenž na započatých v 50. letech minulého století a trvají doposud. Jedná se o zamrzlý konflikt, kde došlo k nedorozumění mezi většinovým a menšinovým etnikem.

Součástí vystaveného filmového triptichu je staší práce Street Cat Deluxe (2013, 37 min) sledující problémy v turecké metropoli Istanbul, kde se ve více vrstvách prolínají otázky gentrifikace, ale i vztahu lidí a zdivočelých původně domácích zvířat. Součástí výstavy je také instalace kreseb 3 m2 of Anarchy, která se postupně rozrůstá od roku 2015. Kresby vznikají fotografickou dokumentací, jež je postupně překreslena do jednotného formátu 50x50 cm. Práce původně vznikla pro OFF-Biennale Budapešť 2015.

Narozen v Temešváru, Ovidiu Anton nyní žije a pracuje ve Vídni. Jeho dílo bylo představeno v řadě evropských zemí a významných galerií, například Koenig 2, Vídeň (2017), Kunsthalle Bern (2016), GrazMuseum (2015), OFF-Biennale Budapest (2015), vídeňské MAK galerii (2015) a Tobacco 001 v Lublani (2014).

Dramaturgie Future Museum je v roce 2017 postavena na prezentaci v Rumunsku narozeného umělce, který se následně usadil v jiné zemi, a nebo strávil mnoho let v zahraničí. Program začíná v květnu, kdy Ovidiu Anton, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová zahájí letní kulturní sezónu. Série se uzavře na podzim výstavou filmového režiséra Andreie Ujică.

Výstavy jsou organizovány Future Museum (České centrum Bukurešť), za podpory Rakouského kulturního fora, BCR, Staropramenu a Becherovky.