Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Pět otázek pro Jiřího Kovandu

29. 6. 2016 | Rozhovor vedl František Zachoval

1. Pro Národní muzeum současného umění jsi připravil svou první samostatnou výstavu v Rumunsku. Jaký je její koncept?

Muzeum a jeho prostory mě příjemně překvapily, cením si toho, že zde mohu realizovat svou výstavu. Samotná instituce má velice dobrý program. Výstava má dvě části, a to ve dvou velkých sálech. Ve vstupním sále je přehled menších prací z různých období, počínaje druhou polovinou 70. let do dneška. Je to taková malá retrospektiva. A v druhém sále je rozměrná instalace, která je připravena pro tento prostor.

2. Můžeš mi prosím popsat tu instalaci?

 Idea pro instalaci vznikla hned po mé první návštěvě. Snažil jsem se využít specifika toho prostoru, který je komplikovaný a impozantní. Nechtěl jsem jít proti němu, ale naopak zdůraznit jeho působení. Je tam ohrada, která vede diváka do sálu jako například v zoologické zahradě, a to co je za ohradou, je to co má sledovat a současně má zamezen přístup do toho prostoru.

3. Ty vlastně chceš, aby divák nesledoval tebe, ale tu galerii. 

Ano, to je pravda, i řada mých starších prací odkazuje k prostoru a vychází z prostoru, ve kterém se nachází. Důležitý také bude pocit příchozího diváka, který bude ohradou omezován a nebude jasné, co je za ohradou a před ohradou. 


4. Ale divák je v menší části, tedy má větší omezení, připadá mi to jako, že chodíme do muzeí se koukat na exponáty a na nic jiného a že samotný prostor nevnímáme.

Ano, tím exponátem je samotný prostor, včetně diváků, kteří tam budou přicházet. V prostoru pro diváky se nachází ještě sokl, jehož výška odpovídá výšce židle nebo lavičky. Na soklu bude umístěn malý vycpaný ptáček, tudíž sokl slouží své původní funkci jakožto sokl pro vystavovaný exponát, ale zároveň si diváci mohu sednout jako na lavičku.

5. Tím vlastně má lavička neboli sokl neurčitou funkci, dovoluješ lidem využít sokl k sezení a stát se tak samotným exponátem?

 Ano, obojí možnosti jsou ve hře. Záleží na úhlu pohledu, někdo bude brát sokl přísně jako výstavní artefakt a vůbec ho nenapadne si na něj sednout. Někdo jiný jej může naopak využít pouze jako funkční inventář.

 

Jiří Kovanda (n. 1953) je jedním z nejvýznamnějších současných českých umělců. Jeho díla byla představena v rámci prestižních výstav, např. v Tate Modern v Londýně nebo na Documenta12 v Kasselu. Jiří Kovanda získal mezinárodní věhlas zejména díky svým performancím a intervencím ze 70. a 80. let.

Výstava JIŘÍ KOVANDA. Anti-heroismus a rezistnce bude zahájena ve čtvrtek 30. června v 19:00 v Národním muzeu moderního umění (MNAC). Výstava potrvá do 23. října.