Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR. Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
- motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
- strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek).

Uzávěrka přihlášek je do 8. března 2018. Pobyt není určen pro teoretický výzkum. Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit. Vypsání výzvy: 8. února 2018.

Výzva pro umělce ke stažení: