Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Rezidenční pobyt v Bukurešti

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance, fotografie, architektury a výtvarného umění během července a srpna (max. doba trvání rezidence je 30 dní) 2018 v Bukurešti. Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR. Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
- motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
- strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek).

Uzávěrka přihlášek je do 8. března 2018. Pobyt není určen pro teoretický výzkum. Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit. Vypsání výzvy: 8. února 2018.

Výzva pro umělce ke stažení: