Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance

16. 2. 2017 | Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance v období během dubna, května nebo července a srpna 2017 (max. doba trvání rezidence je 30 dní) v Bukurešti.

O rezidenční pobyt mohou také zažádat umělci, kteří intregrují do svého projevu výtvarné umění nebo veřejný prostor. Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu

 musí obsahovat

 I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

 II. Přílohy:

- motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),

- strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně dvacet fotografií),

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi a to buď na email: rezidence@institutumeni.cz nebo na usb flash jako přílohu žádosti.

 

Podmínky pro podání žádosti

 Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,

T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek je do 19. března 2017.

  • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.

  • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.

  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (Alina Popa, Cristina Bogdan a František Zachoval). O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 24. března 2017.

  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.

  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.

  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.

  • Vypsání výzvy: 16. února 2017.


Žádost ke stažení zde: