Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Filmy Jednoho světa 2013 cestují do zahraničí

Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, Praha, 14. 3. 2013

Nejen ve 40 městech České republiky, ale také v dalších zemích Evropy i v USA bude v následujících měsících pokračovat promítání filmů z 15. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, jehož pražská část skončila ve středu 13. března 2013.V českých a moravských městech bude Jeden svět pokračovat v průběhu března a dubna. Nově se letos bude promítat v Ledči nad Sázavou a Havlíčkově Brodě, organizační tým z Počátek se přesunul do Pelhřimova a po jednoleté odmlce se Jeden svět vrací do Hradce Králové. V průběhu roku 2013 se s Ozvěnami festivalu setkají návštěvníci v řadě evropských zemí. Partnerem akce, stejně jako přechozí rok, jsou Česká centra. Díky této spolupráci se letos uskuteční již 7. ročník Jednoho světa v Bruselu, který od 21. do 29. května představí 13 filmů na půdě Evropského parlamentu a v dalších třech promítacích sálech. V New Yorku budou moci diváci a divačky během listopadu 2013 zhlédnout výběr zajímavých lidskoprávních dokumentů přímo v Národní budově. V Londýně se Ozvěny uskuteční ve spolupráci s festivalem Open City London a novinářským klubem Frontline.  Ve druhé polovině roku budou moci filmy Jednoho světa vidět také publika v Berlíně či v Kyjevě.  Celkem se Ozvěny mají uskutečnit ve dvanácti městech Evropy i USA.

Specifickou roli sehrává České centrum Bukurešť, kde festival One World Romania
z původně malé akce během šesti let vyrostl
v jednu z nejvýznamnějších filmových událostí v zemi. One World Romania vychází z koncepce českého festivalu Jeden svět, je však autonomní a má vlastní dramaturgii. České centrum Bukurešť stálo u jeho zrodu a dodnes je spoluorganizátorem. Jde o jediný festival dokumentárního filmu v Rumunsku, který je věnován tématu lidských práv. Festivalu se letos zúčastní 35 hostů z 27 zemí, mezi jinými Jon Bang Carlsen nebo Andy Glynne, kteří na Českém centru také povedou workshopy o dokumentárním filmu. České filmy se budou promítat tři: Pevnost, O slušnosti a Umění přežít nejdelší válku na světě. Přijede Lukáš Kokeš, jeden z režisérů filmu Pevnost, režisér filmu O slušnosti Radovan Síbrt a účastnice projektu Jeden svět na školách Vlasta Vyčichlová, která povede jeden z workshopů v rámci festivalu.

Vybrané filmy budou - stejně jako v předchozích letech - na podzim promítány v rámci projektu One World Romania on Tour v desítce dalších rumunských měst a také v moldavském Kišiněvu.  

 

 

www.czechcentres.cz

 

Kontakt pro novináře:

Česká centra - ústředí  
Petra Jungwirthová, odd. komunikace 
M: +420 725 890 030
EM: jungwirthova @czech.cz

Festival  Jeden svět
Bohdana Rambousková, PR manažerka
M: 606 191 154
EM: bohdana.rambouskova@jedensvet.cz

 

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí tří  kontinentů.     

Realizují výstavy, filmové přehlídky, kurzy českého jazyka, literární akce, scénická vystoupení, zahraniční rezidenční stáže a press tripy, street akce, podporují českou účast na mezinárodních festivalech a veletrzích kreativních průmyslů, zprostředkovávají kontakty a organizují další programy na podporu mezinárodní spolupráce, které ročně v celé zahraniční síti čítají přes 3000 akcí a oslovují více než 1.5 mil návštěvníků ve světě.