Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Pavel Sterec: Zpráva z rezidenčního pobytu

Residenci jsem uskutečnil v termínu 11. června do 1. července 2012. Pobyt pro mě byl ve všech směrech přínosný a dobře zorganizovaný. Během mého pobytu jsem 22.6 (jako vedlejší projekt mimo předem anotovaného) realizoval performativní lekci a instalaci s názvem Exhumation of the Czech Cultural Politics of the 80's in Bucharest. Vybral jsem fotografie zachycující presentaci české kultury v českém domě v 80. letech a s pomocí mého otce (který se v Rumunsku narodil) jsem nechal výběr fotografií fiktivně komentovat. Do fotografií promítaných na zeď jsem během performativní lekce vstupoval jednoduchými zásahy poukazujícími v živém čase na různé detaily snímků nebo jejich souvislosti. K performativní lekci, která probíhala v ČC, jsem ještě vytvořil prostorovou instalaci z archivních fotografií a nalezeného materiálu z bukurešťských sběrných dvorů.

Po ukončení residence jsem se ještě jednou na vlastní náklady do Bukurešti na týden vrátil a pokračoval v přípravách organizačně náročného projektu s názvem Stříbrná akademie, který proběhne kromě spolupráce s ČC ještě ve spolupráci s muzeem historie v Bukurešti a rumunským Tranzitem do konce letošního roku. Pobyt mě motivoval k další aktivitě v Rumunsku a umožnil mi poznat mnoho lidí, s kterými bych i na dále rád spolupracoval. Děkuji za možnost pobyt uskutečnit.

pohled do instalace Exhumation of the Czech Cultural Politics of the 80's in Bucharest:

jedna z archivních fotografií použitá v rámci performativní lekce:

 

 

V Praze dne 12. 9. 2012 Pavel Sterec