Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Z rezidenčního pobytu v Bukurešti se vrátil výtvarník Štěpán Vrbický

V rámci projektu tvůrčích rezidencí pro mladé umělce vyslal Institut umění – Divadelní ústav (IDU) v dubnu mladého českého výtvarníka Štěpána Vrbického na čtrnáctidenní rezidenční pobyt do Bukurešti. IDU tak navázal na spolupráci s Českým centrem v Bukurešti z roku 2007.

Do výběrového řízení na rezidenční pobyt, který se konal ve dnech 11. – 24. dubna 2011 v Českém centru v Bukurešti,  se přihlásilo celkem 15 výtvarných umělců a fotografů. Štěpán Vrbický byl vybrán odbornou komisí ve složení  Zdena Krpálková, René Kubášek, Pavla Petrová, Jiří Thýn a Alexandra Vajd.

 „Poslední dva týdny před cestou vzniklo asi 15 kreseb, které zachycují moje představy různých míst, ulic a parků. Na místě pak zhruba stejný počet kreseb podle skutečnosti. Pokusil jsem se tak obejít mechanismus, který podle mých dřívějších zkušeností vytěsňuje původní představy a nahrazuje je dojmy z reality. Jako přirozené pokračování pokusu s pamětí přišla myšlenka rozšířit soubor o kresby podle vzpomínek. Výstupem by byl soubor kreseb o myšlení obráceném do budoucna, současnosti i minulosti, předvedeném na podobách jednoho místa - v tomto případě Bukurešti “ říká výtvarník Štěpán Vrbický a dodává: „ Z kreseb se může zdát, že Bukurešť je neobydlená, to proto, že lidi nekreslím, jsou nejspíš moc rychlí. Na velikonoce se ale město opravdu vylidnilo. Všichni odjeli někam pryč a o víkendu bylo v ulicích nezvykle prázdno. V těch dnech se Bukurešť nejvíc podobala Bukurešti na mých kresbách.

Štěpán Vrbický se narodil v roce 1978 v Ústí n. Orlicí, v Praze vystudoval grafiku na Akademii výtvarných umění u Vladimíra Kokolii a své dílo již vystavoval v několika galeriích po České republice (v roce 2010 v Pelléově vile v Praze a v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, v roce 2009 v Alšově jihočeské galerii v Českých Budějovicích). V současné době žije v Roženeckých Pasekách.

Z pověření Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR se v roce 2004 stal Divadelní ústav koordinátorem nového projektu tvůrčích rezidencí pro mladé umělce, vycházející z akutní potřeby mezinárodní komunikace a výměny českých tvůrců, činných v nejrůznějších uměleckých oborech. Od roku 2005 jsou tvůrčí rezidence spravovány Institutem umění. Projekt mezinárodní spolupráce prostřednictvím tvůrčích rezidenčních pobytů přináší vedle nových impulsů a ideálního zázemí pro vlastní tvůrčí práci jednotlivých umělců i mnoho významných mezinárodních kontaktů. Ty budou mít v dlouhodobé perspektivě nepochybně velmi pozitivní dopad na českou uměleckou obec jako celek. Institut umění jako zprostředkující organizace aktivně vyhledává na základě dlouhodobých kontaktů partnery doma i v zahraničí, vypisuje výběrová řízení na rezidenční pobyty v zahraničí, organizuje ateliéry pro zahraniční umělce v Česku a nadto poskytuje servis vybraným domácím i zahraničním stipendistům.  

Tisková zpráva | 19. května 2011

Kontakt:

Eva Vlachová

Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů / PR

Institut umění – Divadelní ústav

T  224 809 196

M 734 330 972

E   eva.vlachova@divadlo.cz