Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.9.2015 - 27.9.2015

Přepravní box sv. Jiří / Festival 18+

Petra Křivová, Adam Velíšek a Adam Kovalčík se zúčastní třetího ročníku festivalu soch ve veřejném prostoru "18+" v Kluži. Při této příležitosti vznikne a bude vystavena monumentální socha "Přepravní box sv. Jiří", která odkazuje k jezdecké soše sv. Jiří na pražském Hradě.

Mezikulturní výměna a s tím spojená migrace a politický styk mezi dnešním územím Rumunska a současným územím Čech a Moravy sahá až do raného středověku. Roku 1373 nechal císař Karel IV. zhotovit sochu svatého Jiří dílnou Martina a Jiřího z Kluže. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších českých, ale i evropských gotických plastik.

Socha vyrobená v Kluži cestovala až do Čech, kde se zhotovilo několik odlitků. Kopie sochy je také vstupním reliktem v budově Akademie výtvarných umění v Praze. Již více než sto let je každý student determinován tímto objektem, který je prakticky kolektivním symbolem spojeným se studiem na AVU.

Instalace „Přepravní box sv. Jiří“ odkazuje k historické události, kdy sv. Jiří byl podruhé v pohybu, a to v roce 1900, kdy cestoval zpět do Kluže jako dar. Současná instalace je v podstatě jezdeckou sochou a přepravním boxem současně.

Monumentálnost bloku současně subverzivně odkazuje k obecné problematice funkcí soch ve veřejném prostoru, které mají potvrdit status quo danému politickému a společenskému prostředí. Socha nesla ideu, zprávu, tedy vždy silný obsah. V době pouliční zábavy, novodobých cirkusů a Evropských hlavních měst kultury se stává socha dekorem, kde estetická kritéria daného prostředí a doby jsou hlavním kritériem. Záměrná redukce formy u sv. Jiří automaticky podtrhuje různé asociace, které jsou podstatné pro vizuální definici prostoru, v němž žijeme.

 

Místo konání:
Cluj-Napoca
Datum:

Od: 26.9.2015
Do: 27.9.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala