Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.3.2017 19:00

Křest knihy a přednáška: Black Hyperbox / Future Museum

Future Museum představuje skupinu umělců okolo iniciativy Black Hyperbox, která od roku 2015 mezioborově spojuje umělce, jejichž praxe a práce vychází z teorie, performance, výtvarného umění a hudby. Po dvouleté spolupráci vychází sborník textů reflexující diskurzivní rovinu kooperace.

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

25.3.2017 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala