Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.12.2015 10:00 - 16:00

Kulatý stůl "Situace rumunských pracovníků v EU"

České centrum bude hostit v pátek 11. prosince 2015 diskuzi na téma "Situace rumunských pracovníků v EU - od případů zneužívání až po příklady dobrého zacházení". Akci organizuje Asociace CONECT ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a Českým centrem Bukurešť.

Diskuze je součástní projektu “Testing EU Citizenship as Labour Citizenship: From Cases of Labour Rights Violations to a Strengthened Labour-Rights Regime”, financovaného z grantů Evropské Komise v rámci programu Evropa pro občany, a realizovaného ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

Zneužívání, kterému jsou vystaveni pracovníci z jiných států, představuje každodenní realitu v zemích Evropské unie. V rámci diskuze budeme mluvit o situaci Rumunů zaměstnaných v zahraničích z hlediska migračních tendencí, jejich pracovní situace, zneužívání, kterému bývají vystaveni někteří z nich a stejně tak z hlediska aktivit, které podporují respektování práv těchto pracovníků, a konkrétních způsobů, jak předejít předsudkům. 

Kulatého stolu se zúčastní zástupci neziskových organizací působících v této oblasti, zástupci velvysanectvích, badatelé z akademického prostředí, představitelé odborů atd., a také hosté z Německa, Rakouska a Itálie, kteří mají zkušenost se zahraničními pracovníky.

Pokud se chcete diskuze zúčastnit, oznamte nám do 8. prosince 2015 svou účast na adresu: ccbucuresti@czech.cz.

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

11.12.2015 10:00 - 16:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala