Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.5.2015 10:00 - 24.5.2015 22:00

Kliknutím oka / Romanian Design Week 2015

V rámci Romanian Design Weeku proběhne v hlavních výstavních prostorách (Hanul Gabroveni) výstava mladého vizuálního umělce Ondřeje Viceny. Originální instalace konfrontuje sklo a porcelán, převážně navržené nejvýznamnějším českým meziválečným designérem Ladislavem Sutnarem, s jejich fotografickým zpodobněním, jehož autorem je neméně slavný český fotograf Josef Sudek.

18.–24. května 2015
vernisáž 20. května 2015, 19:00

Zapůjčené kontaktní kopie černobílých negativů Josefa Sudka z archivu Ústavu dějin umění akademie věd ČR jsou primárním základem instalace. Na snímcích jsou zachyceny užitkové předměty, které Sudek fotografoval pro nakladatelství Družstevní práce a pro prodejnu Krásná Jizba. Jedná se o přímý otisk původních skleněných negativů ze Sudkovy pozůstalosti, o jejíž zachování se zasloužila historička umění Anna Fárová. Sudek na snímcích používal v aranžování fotografovaných předmětů diagonální kompozice, která souvisela s abstraktně konstruktivistickými ideami první poloviny 20. století. Kompozice vyjadřovaly rychlost, motiv opakování, strojovou výrobu, víru v technický pokrok.

Samotné předměty zobrazené na snímcích pro katalog DP Panorama, který redigoval designér Ladislav Sutnar, představují tyto tendence prostřednictvím českého funkcionalismu. Fotografie zachycují z velké části tvorbu Ladislava Sutnara, jeho čajový servis z laboratorního skla PALEX Kavalier, porcelánové nádobí pro karlovarskou porcelánkou Epiag a pro Družstevní. Fotografie představují i dílo Bohumila Južniče, který ve spolupráci s fa Sandrik navrhl soubor nerezových táců a dalšího kovového vybavení pro Krásnou Jizbu.

Fotografie jsou v rámci výstavy konfrontovány se zobrazenými předměty a tím, jak reálně fungovaly. Vicena dospívá k poznání, že předměty byly ve své době chápané jako stroje – přístroje pro všední den oslavující mechanizaci domova – což souvisí s celkovou fascinací mechanikou a tovární výrobou, která byla příznačná pro funkcionalismus a konstruktivismus.

Místo konání:

Hanul Gabroveni, Str. Lipscani 84-90

Datum:

Od: 18.5.2015 10:00
Do: 24.5.2015 22:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala