Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kultura

České centrum Bukurešť je jedním z nejvýraznějších zástupců na rumunské kulturní scéně. Pořádáme a zprostředkováváme výstavy, filmové přehlídky, koncerty, divadelní a taneční představení, literární čtení a přednášky. Naše aktivity rozšiřujeme i na území Moldavska. 

K nejvýznamnějším akcím, organizovaným nebo spoluorganizovaným Českým centrem Bukurešť, patří pravidelný pořad Dokumentární pondělky či filmový festival s tematikou lidských práv One World Romania. Aktivně se podílíme na akcích pořádaných v rámci sítě evropských kulturních institutů EUNIC.

 

České centrum v Bukurešti nabízí kromě vlastních bohatých programových aktivit v oblasti kulturních a vzdělávacích projektů služby jak pro subjekty z České republiky, tak pro zájemce v zahraničí.

Pro zájemce z České republiky nabízíme:

Zprostředkování oboustranné výměny informací a kontaktů na potenciální/konkrétní partnery v Rumunsku (instituce, organizace, asociace, nakladatelství, profesní sdružení, pořadatele a producenty uměleckých/kulturních projektů, umělecké skupiny, odborné školy a kurzy, soubory a jednotlivci) v níže uvedených oblastech:

 • film - filmové festivaly, asociace, producenti, distributoři, filmové školy aj.
 • hudba - hudební agentury, vydavatelství, pořadatelé, producenti, umělecká sdružení, kurzy a školy, rozhlasové stanice aj.
 • výtvarné umění - galerie, muzea, pořadatelé zvláštních akcí (výstavy ve veřejném prostoru), odborná periodika, kurzy a školy
 • taneční a dramatická tvorba - divadla, asociace a instituce, divadelní školy, festivaly a přehlídky, producenti, divadelní periodika
 • literatura - nakladatelství a vydavatelství, sdružení, veletrhy, osobnosti a překladatelé, bohemisté
 • multikulturní projektyfestivaly, přehlídky, kulturní referáty místní a regionální samosprávy, organizace a sítě, pořadatelé…
 • média - odborná periodika, média a nahrávací společnosti kulturní nadace a sítě

Nabídka služeb pro zájemce ze zahraničí:

 • zprostředkování kontaktů na české instituce z oblasti filmu, hudby, výtvarného umění, literatury, taneční a dramatické tvorby, na festivaly a další organizátory kulturních projektů 
 • zapůjčení odborné i krásné literatury v češtině nebo rumunštině
 • zapůjčení hudebních a filmových nosičů z produkce ČR 
 • pořádání a spolupořádání tematických odborných přednášek 
 • spolupráce s českými studenty během jejich studijního pobytu v zahraničí a s českými profesory během jejich výměnných a výzkumných programů kurzy českého jazyka

 


Naši partneři

Partneři Českého centra Bukurešť:

 

Doporučujeme: