Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.09.2004 00:00 - 03.10.2004 00:00

Documente diplomatice româno-ceho-slovace

Expoziţia documentelor dipplomatice româno-ceho-slovace prezintă în mod cronologic relaţiile politice începând cu anul 1919 până în anii 90 ai sec.20.

Expoziţia a luat naştere datorită sprijinului primit din partea Ministerelor afacerilor de externe ale României, Rep. Cehe şi Rep. Slovace şi ale departamentelor lor de arhivă. Expoziţia poate fi vizitată în orele de lucru ale Ministerului Culturii.

Loc de desfășurare:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bucuresti
Romania

Data

De la: 21.09.2004 00:00
Până la: 03.10.2004 00:00

Organizator:

Centrul Ceh, Ambasada RC, Ambasada RS, Ministerul Af. externe Romania


Memento pentru eveniment
Acest eveniment nu poate fi amințit pentru că a început deja