Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Noutăţi

Toate stirile

Překladatelská soutěž Susanny Roth

29.10.2014 | Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují mezinárodní soutěž pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let věku, jejichž úkolem je překlad současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Uchazeči přeloží ucelený úryvek odbornou porotou zvoleného autora o rozsahu max. 15 normostran z knihy publikované v letech 2013/2014. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každé účastnické zemi bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

Odborná komise, sestávající ze zástupců ČC, IDU, MK ČR, nakladatelství Větrné mlýny a Ceny Česká kniha,  letos vybrala knihu Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy, životopisný román o „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi (Labyrint, 2013).

 

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na bohemistickém semináři; participace na překladatelském workshopu v jeho rámci.

 

Podmínky účasti

Přihlásit se mohou překladatelé do 40 let věku s trvalým pobytem v dané zemi, kteří dosud nepublikovali žádný knižní překlad.

 

Zadání

Překlad textu z knihy D. J. Žáka Návrat krále Šumavy (úryvek kapitoly Agent-chodec, s. 169–184).

Naskenovaný text si můžete stáhnout zde:

 

Termíny

Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. ledna 2015

Termín zveřejnění výsledků: do 31. března 2015

Termín pobytu oceněných v ČR: červenec 2015  

Soutěžící odevzdá svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději 31.1.2015  zasláním na e-mailovou adresu příslušného Českého centra Bukurešť;  kontaktní osoba: Jiřina Vyorálková; e-mailová adresa: vyoralkova@czech.cz