Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Noutăţi

Toate stirile

Výběrové řízení - rezidenční tvůrčí pobyt v ČC Bukurešť

 

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť

 

vypisují 

 

výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 11. června do 1. července 2012. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

 

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 750 eur.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

 

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech. 

II. Přílohy  

 

Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině v rozsahu maximálně dvou stran.   

Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi. 

 

Podmínky pro podání žádosti

 

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,

T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

 

Uzávěrka přihlášek

29. dubna 2012

 

  • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR
  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se nevrací.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 10. května 2012.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.

 

 

STÁHNOUT FORMULÁŘ: