Soutěž pro mladé překladatele - Cena Susanny Roth

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále „ČLC“), vyhlašují 7. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (dále jen „soutěž“) určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka ve věku do 40 let. Kromě Rumunska je zapojeno dalších 14 zemí po celém světě. Pro letošní rok byla k překladu vybrána próza Uranova od Lenky Elbe.

O autorce

Lenka Elbe (1979) se narodila v Lounech. Vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po krátké novinářské praxi se začala živit jako reklamní textařka a příležitostně jako televizní scenáristka. Tématem její tvorby je svoboda v neutuchajícím boji s temnými proudy snažícími se o její likvidaci, v textu ráda propojuje reálný a fantaskní svět. Literárně ji ovlivnila především díla Franze Kafky, Umberta Eca nebo Haruki Murakamiho. Kromě psaní se věnuje také grafickému designu a fotografii. Žije v Praze.

Základní informace k soutěži

Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 20 normostran z knihy vydané v období od prosince 2019 do listopadu 2020 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČLC a ČC.

V každém teritoriu působení ČCZ či ZÚ, které se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily, resp. přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím odborných porot.

Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

Zúčastněná teritoria

Aktuální ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašována v teritoriích Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, Ukrajina a Velká Británie.

Text k překladu

Odborná porota vybrala knihu Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020). Soutěžním textem je část knihy na str. 39-55 (str. 39 od odstavce začínajícího větou Po deseti minutách cesty; str. 55 až do odstavce končícího větou Ale to teď ještě nevěděl.) o rozsahu cca 15 normostran.

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020) v elektronické podobě na e-mail [email protected], a to do 31. března 2021.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii včetně uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2021 na e-mailovou adresu [email protected]

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2021

Zveřejnění výsledků: do 15. května 2021

Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto 2021

Kontaktní osoba pro Rumunsko

Robin Ujfaluši, České centrum Bukurešť, [email protected]

Mohlo by vás zajímat

9. 12. Články
Czech.global - seznamte se!

Czech.global - seznamte se!

Představujeme vám nový projekt Czech.global.

11. 11. Články
Baba Vanga: Predictions. Space Odyssey (Dmitri Miticov)

Baba Vanga: Predictions. Space Odyssey (Dmitri Miticov)

The piece is composed by Ivan Palacký with a poem by Dmitri Miticov in the frame of POLYPHONIC ECHOES.