Prelucrarea datelor cu caracter personal

Centrele Cehe, o organizație colaborativă a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, cu sediul social la Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praga 1, IČ: 48546038, prelucrează și protejează datele cu caracter personal în conformitate cu obligațiile care decurg din legislația aplicabilă privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul general (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal („GDPR”).

Gestionăm și prelucrăm datele cu caracter personal în scopul desfășurării activităților Centrului Ceh, care rezultă din Actul constitutiv al organizației colaborative a Centrelor Cehe din 8 decembrie 2017 și din Statutul Centrelor Cehe din 8 decembrie 2017, și în scopul informării publicului despre desfășurarea acestora.